Hem

"Från årsskiftet kommer en fyrklöver bestående av Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet att styra i Nynäshamns kommun."

Harry Bouveng (M)

ordf. kommunstyrelsen


Daniel Adborn (L)

ordf. i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden


Maria Gard Günster (C)

ordf. kultur- och fritidsnämnden


Marcus Svinhufvud (M)

ordf. barn- och utbildningsnämnden


Antonella Pirrone (KD)

ordf. socialnämnden


Alexandra Madsen (M)

politisk sekreterare

Svar på tal från Harry Bouveng (M) och Marcus Svinhufvud (M): Suhonen, vilka är det som egentligen ökar klyftorna i vårt samhälle?


Daniel Suhonen skrev ett spännande inlägg i NP som vi gärna vill kommentera.


Du är ju inte härifrån Nynäshamn utan arbetar på den fackföreningsägda tankesmejdan Katalys, vilket delvis förklarar perspektivet, även om man får förmoda att du är medveten om att Nynäshamn som enda länskommun bara styrts av Socialdemokrater, fram till nu och därför borde kunna räknas som ett socialdemokratiskt skyltfönster och kvittot på hur det blir när ni styr.


Under alla år av Socialdemokratiskt styre (lokalt och nationellt) har klyftorna i vårt samhälle ökat trots höga skatter och höga bidrag. Svaret hur vi minskar våra samhällsklyftor ligger fortfarande inte i att ännu en gång höja skatter, som socialdemokraterna gjort så många gånger tidigare – tvärtom!


Utanförskap och fattigdom som går i arv ökar i Sverige idag. Vi måste motverka permanent och ärftlig underklass. 26 procent av barn till föräldrar som fått bistånd tar också emot ekonomiskt bistånd senare i vuxen ålder (Edmark & Hanspers, 2011). Barn till föräldrar som är bidragsberoende har i genomsnitt sämre resultat i skolan, hoppar av gymnasiet i större utsträckning och löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa (Mörk, Sjögren & Svaleryd, 2015). För att utjämna klyftorna i vårt samhälle måste vi sänka skatter och minska bidrag.


För att läsa hela artikeln, gå in på Nynäshamnsposten via denna länk:

https://www.nynashamnsposten.se/artikel/debatt/debatt-m-suhonen-vilka-ar-det-som-egentligen-okar-klyftorna-i-vart-samhalle

Svar av Marcus Svinhufvid (M) till Patrik Isestad (S): Magstarkt av S om flytten av fritids


Det blir magstarkt när Patrik Isestad (S) går ut i NP och ifrågasätter flytten av fritids i Segersäng till Tallbackaskolan. Jag tror att de flesta minns hur ordförandebeslutet om stängningen av Fagerviks skola och Stora Vika Skola fattades bara några dagar innan stängningen. Där fick nämnden inget besked över huvud taget, och vårdnadshavare fick ingen framförhållning.


Segersängs fritids sattes in som en tillfällig åtgärd i väntan på en skola som utlovades av Socialdemokraterna i flera år. Jag satt själv med i det föräldraråd som bildades för att bland annat diskutera skolfrågan, när jag bodde i Segersäng. Så sent som 2012 så lovade dåvarande ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden att skolan skulle stå klar redan 2013. Löften som helt saknade grund. Hela Segersäng kunde då känna sig ”blåsta på konfekten”.


Det blir väldigt märkligt när socialdemokrater två dagar senare delar ut flygblad med uppmaningen att ”Rädda fritids i Segersäng” och med uppmaningen att ställa mig till svars. Det tåget har redan gått, och S la inte sticka kors för att det skulle bli något annat. De är högst delaktiga i beslutet.


Vi jobbar nu hårt tillsammans med förvaltningen för att göra det bästa av situationen, och så att verksamheten så snart som möjligt kan presentera mer detaljer för vårdnadshavarna. Vi har även som ambition att föra fortsatt dialog med föräldragruppen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en lyckad flytt.


Hela artikeln finns att läsa på Nynäshamnspostens hemsida via länken här nedanför:

https://www.nynashamnsposten.se/artikel/debatt/debatt-m-magstarkt-av-s-om-flytten-av-fritids

Svar till Socialdemokraternas artikel i NP 29 mars

Antonella Pirrone (KD): "Ärendet Jalle är löst - men tack S för att ni engagerar er"


Tack Patrik och Roland för att ni engagerar er i frågan om parboendegaranti och andra villkor för våra äldre medborgare. Även jag och övriga i Alliansen är mycket engagerade i hur vi på bästa sätt tar hand om våra äldre, men när ni skriver debattartiklar och är aktiva i sociala medier, arbetar vi hårt för att lösa problem och som ni kanske sett, är ärendet med Jalle nu löst.


Att ni vill hjälpa till att påverka det ansvariga socialdemokratiska statsrådet Lena Hallengren, tackar jag för. En bättre och mer empatisk politik för våra äldre, även på riksnivå finns det verkligen behov för.


Artikeln hittar ni på Nynäshamnspostens hemsida via denna länk:

https://www.nynashamnsposten.se/artikel/debatt/debatt-kd-arendet-jalle-ar-lost-men-tack-s-for-att-ni-engagerar-er


Fin(snickeri)besök hos AR Snickeri och Lackering


Vårt senaste besök tog oss till Rappsta industriområde och AR Snickeri och Lackering. Vi möttes av en imponerande maskinpark som har kapacitet att snabbt ställa om och leverera volymproduktion med hundradelspassning.


AR Snickeri och Lackering flyttade in i Rappsta industriområde för tre år sedan. Här skall man inte låta sig luras av den blygsamma fasaden. Bakom ryms en maskinpark med allt ett finsnickeri av rang behöver och lite till.


Roland Ahlberg har drivit företaget sedan 1987. När han växte ur lokalerna i Sunnerby industriområdet gick flyttlasset till Rappsta industriområde. Här tillverkas numera allt från kök, dörrar, trappor, fönsterbrädor till möbler på beställning av Roland och hans anställda. Roland levererar till kunder såsom byggare och husfabrikanter i byggbranschen runt om i hela Stor-Stockholm.


Det var fantastiskt att se hur Nynäshamns kommuns logga fräses fram på ett par minuter. Tack för ett mycket trevligt och spännande besök!


Läs mer på Nynäshamns kommuns hemsida va länken:

https://www.nynashamn.se/Kommun-och-politik/Nyhetsarkivet-for-Nynashamns-kommun/Artiklar-nyheter-naringsliv-och-arbete/2019-04-01-Finsnickeribesok-hos-AR-Snickeri-och-Lackering.html

Alliansen vill ha en långsiktig och hållbar miljöpolitik i stället för symbolpolitik - Replik till Emma Solander (MP)


Tack Emma. Vi i kommunledningen uppskattar din fråga angående vad vi gör för klimatet i Nynäshamn. Det ger oss möjlighet att kunna berätta om kommunens mål för klimat och miljö. Dokumentet är tillgängligt på Nynäshamns Kommuns hemsida och heter ” Klimat-och miljömål Nynäshamns kommun 2018-2021 – Med sikte mot 2045”. Ett dokument som ska genomsyra hela kommunens verksamhet.


Alliansen tror på en långsiktig och hållbar miljöpolitik. Våra mål för kommunen handlar förstås främst om teknisk utveckling och färre utsläpp. Detta i kombination med ekonomisk tillväxt. Våra mål har sin grund i de nationella klimat- och miljökvalitetsmål som riksdagen har beslutat om, som i sin tur baseras på internationella åtaganden. Syftet med målen är att uppnå en god miljö att överlämna till kommande generationer samt att uppnå så kallade netto-noll utsläpp av växthusgaser till 2045. Utöver detta har vi även utgått från FN:s 17 globala mål (Agenda 2030). Vi har därför tagit fram en ”matchning”, där varje lokalt klimat- och miljömål även anger vilket globalt hållbarhetsmål det bidrar till att uppnå.


Självklart, utöver våra mål, står vi i kommunen bakom att vi alla bör ta ett större ansvar i klimat- och miljöfrågor.


hela artikeln hittar ni på Nynäshamnspostens hemsida via denna länk:

https://www.nynashamnsposten.se/artikel/debatt/debatt-bouveng-alliansen-vill-ha-en-langsiktig-och-hallbar-miljopolitik-i-stallet-for-symbolpolitik


Våra klimat- och miljömål hittar ni på Nynäshamns kommuns hemsida via denna länk:

https://www.nynashamn.se/download/18.7f4c3f5416488e79c9dc5b4/1531403972768/Klimat-%20och%20milj%C3%B6m%C3%A5l%20Nyn%C3%A4shamns%20kommun%202018-2021.pdf

Insändare till Nynäshamnsposten av Antonella Pirrone (KD): Har vi agerat fel ska vi rätta till det


Flera har reagerat starkt på artiklar och tv-reportage om en man i vår kommun som inte kunde bo kvar på det vård- och omsorgsboende där han bott tillsammans med sin maka. Jag är också en av dem. Jag blir verkligen berörd när en äldre person inte känner trygghet och omsorg.

Som ni säkert har märkt, nu får den äldre mannen bo kvar i den bostad han delade med sin fru och det gläder mig. Det finns en otydlighet i det här fallet vid kontraktsskrivningen för några år sedan och har vi agerat fel, då ska vi självfallet rätta till det.


Vi är stolta över att erbjuda den så kallade parboendegarantin men som jag ser det i dag, för allas trygghet, behövs det en förbättring inte minst av våra rutiner. Och dem kommer vi absolut att se över. Ingen ska känna sig felaktigt behandlad, inte i vårt Nynäshamn.


Vi i Alliansen arbetar för att alla ska behandlas likvärdigt och empatiskt och vi stöttar även vår engagerade personal, som hjälper våra äldre varje dag, på Rosengården och andra ställen.


I min äldrepolitiska vision för Nynäshamn vill jag att det ska finnas olika sorters boenden för seniorer med olika behov. Ett exempel är trygghetsboende för personer som främst har behov av gemenskap och trygghet i vardagen, som kanske blivit ensam när en maka eller make avlidit. Jag vill som kommunalråd och socialnämndens ordförande medverka till det. Jag är glad över att jag har fått minst fyra års förtroende för att kunna visa vägen till ett seniorvänligare Nynäshamn.


Läs hela artikeln (publicerad 2019-04-02) på Nynäshamnspostens hemsida via följande länk:

https://www.nynashamnsposten.se/artikel/insandare/insandare-pirrone-kd-har-vi-agerat-fel-ska-vi-ratta-till-det

Invigning av Cykelskogens förskola


Den 28 mars invigdes Cykelskogens förskola på Nickstahöjden av Marcus Svinhufvid (M), ordförande för barn- och utbildningsnämnden. Det var kul att officiellt få inviga förskolan, som är ett välkommet tillskott till vår förskoleverksamhet.


Vi hoppas kunna inviga ytterligare två nya förskolor inom ett år - Utsikten i Nynäshamn, och den renoverade Sunnerby Förskola. Det finns ytterligare lokalbehov där det skissas på lösningar men dessa nya förskolelokaler är i alla fall viktiga steg i rätt riktning.


Nynäshamn bjöd dessutom på vackert väder denna dag!

i bild från vänster; Patrik Isestad (S), nytt oppositionsråd och Harry Bouveng (M), ny ordförande för kommunstyrelsen i Nynäshamn.

Första sammanträdet för nya kommunfullmäktige idag, onsdag 31 oktober kl 19.00, håller nya kommunfullmäktige sitt första sammanträde.


Allmänheten är välkommen på alla kommunfullmäktiges sammanträden, så kom gärna på mötet som bland annat utser kommunstyrelsens ordförande samt oppositionsråd för mandatperioden.


En timme innan kommunfullmäktige startar, kl 18.00, öppnar Kafé fullmäktige dit allmänheten är välkommen att samtala och ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter. Läs gärna mer på kommunens hemsida.

I bild från vänster; Harry Bouveng (M), Antonella Pirrone (KD), Daniel Adborn (L), och Maria Gard Günster (C) för Alliansstyret.


God Jul och Gott Nytt År


Även om vädret mest antyder vår är det snart dags för jul och vintervila.

Vi i den nya politiska ledningen - Alliansen för Nynäshamn - som kommer att styra kommunen efter årsskiftet vill nu när jul och nyårsledigheter står för dörren passa på att önska alla en riktigt god jul och nyårshelg.

Aktuellt i kommunen


Här publiceras aktuell information från den politiska kommunledningen i Nynäshamn. Vår ambition är att detta skall vara en öppen plattform där du kan läsa mer om hur vi arbetar med viktiga utvecklingsfrågor i kommunen.


"Nynäshamn vill inte bara följa samhällsutvecklingen

- vi vill vara med och leda den!"


I Nynäshamn är det Alliansen för Nynäshamn bestående av Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet som tar ett gemensamt ansvar för kommunens utveckling. Vår politik genomsyras av ett respektfullt samarbete för stabilitet och framtidstro!


Klart vilka som ska styra i Nynäshamn


Nu är det klart vilka som ska styra i Nynäshamn nästa mandatperiod. Det blir ett nytt styre bestående av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Moderaterna får posten som kommunstyrelsens ordförande.


För att få majoritet i kommunfullmäktige för sin budget har Allianspartierna gjort en valteknisk överenskommelse med Sorundanet Nynäshamns kommunparti och Pensionärspartet. Läs gärna mer om vilka gruppledarna för den nya styrande koalitionen är och vad som nu händer under första kommunfullmäktigesammanträdet den 31 oktober på kommunens hemsida.

Vi ser fram mot ett händelserikt år 2019


Antonella Pirrone, Marcus Svinhufvud, Harry Bouveng, Daniel Adborn och Maria Gard Günster

Alliansen för Nynäshamns kommunalråd

Kommunledningen

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Debatt Alliansen: Nynäshamnsborna och företagen blir allt nöjdare


Det är roligt att allianspolitiken börjar få genomslag och visa på positiva siffror i Nynäshamns kommun. Varje år genomför Nynäshamns kommun en servicemätning. Den mäter kundnöjdheten hos de företag och privatpersoner som varit i kontakt med vår kommun i ett myndighetsärende.


Syftet med denna form av undersökning är att kunna förbättra företagsklimatet i Nynäshamn. Något som vi i alliansen är väldigt måna om. Självklart är det inte bara politiken men också kommunens omorganisation som börjar visa på positiva resultat. Det totala värdet som kunnat tas fram av kommunen är ett kundnöjdhetsvärde på 71 procent! Det är det högsta värdet kommunen haft sedan undersökningarna började i 2012. Alliansens ambition, liksom kommunens är att fortsätta utveckla Nynäshamn till att få ännu högre värden och bli en mer attraktiv kommun att bo och jobba i.


Vår näringslivsberedning är ett rådgivande forum till kommunens näringslivschef. De har en bred politisk förankring och är pådrivande för en bra kommunal näringslivspolitik. Tillsammans med kommunen ska beredningen fortsätta sitt goda arbete och initiera insatser för att fortsätta öka kundnöjdheten bland företag och privatpersoner i vår kommun. Näringslivsberedningen ska även stödja tillväxtavdelningen och jobba vidare med att förbättra företagsklimatet.


Vi i Alliansen är mycket glada över siffrorna och stolta över vår kommun. Vi ser fram emot att göra Nynäshamn gladare.


Artikeln hittar ni på nynäshamnsPostens hemsida via denna länk:

https://www.nynashamnsposten.se/artikel/debatt/debatt-alliansen-nynashamnsborna-och-foretagen-blir-allt-nojdare


KOMMUNLEDNING

NYNÄSHAMN