Kontakt

"Från årsskiftet kommer en fyrklöver bestående av Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet att styra i Nynäshamns kommun."

Harry Bouveng (M)

ordf. kommunstyrelsen


Daniel Adborn (L)

ordf. i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden


Maria Gard Günster (C)

ordf. kultur- och fritidsnämnden


Marcus Svinhufvud (M)

ordf. barn- och utbildningsnämnden


Antonella Pirrone (KD)

ordf. socialnämnden


Alexandra Madsen (M)

politisk sekreterare

Antonella Pirrone (KD)

Ordförande socialnämnden


Telefon: 08-520 682 32

antonella.pirrone@nynashamn.se

Kommunledningen

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Kontaktuppgifter

Harry Bouveng (M)

kommunstyrelse ordförande


Telefon: 08-520 681 93

harry.bouveng@nynashamn.se

Daniel Adborn (L)

kommunalråd samt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande


Telefon: 08-520 681 72

daniel.adborn@nynashamn.se


Maria Gard Günster (C)

ordförande kultur- och fritidsnämnden


Telefon: 08-520 682 27

maria.gard-gunster@nynashamn.se

Marcus Svinhufvud (M)

ordförande barn- och utbildningsnämnden


Telefon: 08-520 681 53

marcus.svinhufvud@nynashamn.se

Alexandra Madsen (M)

politisk sekreterare


Telefon: 072 467 21 67

alexandra.madsen@nynashamn.se

KOMMUNLEDNING

NYNÄSHAMN