Vår politik

KOMMUNLEDNING

NYNÄSHAMN

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Alliansen för Nynäshamns framtidsvision för Nynäshamn


Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun bör utvecklas. Med visionen vill de styrande partierna ge en vägledning till boende och verksamma i kommunen, men också till omvärlden, om vad kommunen strävar efter och vill uppnå. Här kommer - om Alliansen för Nynäshamn så vill - visionen att publiceras.


"Från årsskiftet kommer en fyrklöver bestående av Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet att styra i Nynäshamns kommun."

Kommunledningen

Harry Bouveng (M)

ordf. kommunstyrelsen


Daniel Adborn (L)

ordf. i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden


Maria Gard Günster (C)

ordf. kultur- och fritidsnämnden


Marcus Svinhufvud (M)

ordf. barn- och utbildningsnämnden


Antonella Pirrone (KD)

ordf. socialnämnden


Alexandra Madsen (M)

politisk sekreterare